Γεωργίου Γιώργος

Προφίλ

 • Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα της πληροφορικής.
 • Πολυετής εμπειρία στην χρήση του WordPress CMS για παραγωγή ιστοσελίδων όσο και στην εκπαίδευση σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ιστοσελίδων.
 • Σταδιακό πέρασμα στο Quality Assurance Engineering / Testing

Στόχος: Εξειδίκευση στο QA Testing.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες βιογραφικό μου σημείωμα στο Linkedin

Τομείς εξειδίκευσης

Web Τεχνολογίες

– HTML,
– CSS,
– JavaScript.

QA Software Testing

– Python,
– Cypress (JavaScript)
– SQL (advanced),
– Selenium (Python),
– Automated CI/ CD Testing,
– REST APIs,
– Agile Methodologies.

Τομείς εργασιών

Προσωπικά έργα
Εκπαίδευση
WordPress sites

Προσωπικά έργα με σκοπό την εξοικείωση στο QA,

Βασική πιστοποίηση πάνω στο QA

 • Training & Upskilling Program: QA / Software Tester από την Reatcode η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα:
  • The Complete 2022 Software Testing Bootcamp, Udemy
  • SQL for Beginners: Learn SQL using MySQL and Database Design, Udemy
  • 2022 Complete Python Bootcamp from Zero to Hero in Python, Udemy
  • Selenium Webdriver with PYTHON from Scratch + Frameworks, Udemy
  • Agile Fundamentals: Including Scrum and Kanban – 2022, Udemy
  • Postman: The Complete Guide – REST API Testing, Udemy
QA-Software-Testing-Certification
Quality Assurance (QA) / Software Testing