Γεωργίου Γιώργος

Προφίλ

Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα της πληροφορικής. Πολυετής εμπειρία στην χρήση του WordPress CMS  για παραγωγή ιστοσελίδων όσο και στην εκπαίδευση σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ιστοσελίδων.  Σταδιακό πέρασμα στο Quality Assurance Engineering / Testing.

Στόχος: Εξειδίκευση στο QA Testing.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες βιογραφικό μου σημείωμα στο Linkedin

Τομείς εξειδίκευσης

 • Web Τεχνολογίες
  • HTML,
  • CSS,
  • JavaScript.
 • QA Software Testing
  • Python,
  • Cypress (JavaScript)
  • SQL (advanced),
  • Selenium (Python),
  • Automated CI/ CD Testing,
  • REST APIs,
  • Agile Methodologies.

Τομείς εργασιών

 • Προσωπικά έργα με σκοπό την εξοικείωση στο QA,
 • Εκπαίδευση ενηλίκων,
  • ΚΕΚ/ΙΕΚ,
  • διαδικτυακά,
 • Συντήρηση υλοποιηθέντων WordPress sites τα οποία είχα φτιάξει παλιότερα.

Βασική πιστοποίηση πάνω στο QA

 • Training & Upskilling Program: QA / Software Tester από την Reatcode η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα:
  • The Complete 2022 Software Testing Bootcamp, Udemy
  • SQL for Beginners: Learn SQL using MySQL and Database Design, Udemy
  • 2022 Complete Python Bootcamp from Zero to Hero in Python, Udemy
  • Selenium Webdriver with PYTHON from Scratch + Frameworks, Udemy
  • Agile Fundamentals: Including Scrum and Kanban – 2022, Udemy
  • Postman: The Complete Guide – REST API Testing, Udemy
QA-Software-Testing-Certification
Quality Assurance (QA) / Software Testing

Ακολουθούν πιστοποιητικά που έχω πάει σχετικά με το web development