Τελευταία Νέα

On Site SEO

On Site SEO

Σχετικά με το On Site SEO

Η διαδικασία του on site SEO είναι κομμάτι του SEO.

On Site SEO

Σε αυτή την φάση μας ενδιαφέρει η βελτιστοποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας. Στην ουσία πρόκειται για κανόνες οι οποίοι ορίζουν:

  1. τον τρόπο γραφής του κειμένου.
  2. την χρήση των λέξεων-φράσεων κλειδιών και την σωστή τοποθέτηση τους μέσα στο κείμενο.
  3. Την σωστή χρήση των επικεφαλίδων στο κείμενο
  4. την σωστή χρήση των εικόνων.
  5. την σωστή χρήση των συνδέσμων (links).
  6. την παροχή μετά-δεδομένων στον κώδικα της σελίδας.
  7. Το επαρκές μέγεθος της σελίδας

Λέγοντας μετά-δεδομένα (meta-data) εννοούμε την προσθήκη πληροφοριών στον κώδικα της σελίδας σχετικών με τις λέξεις-φράσεις κλειδιά που χρησιμοποιούμε, οι οποίες διαβάζονται από τα spiders των μηχανών αναζήτησης.

Για να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις-φράσεις κλειδιά, χρησιμοποιούμε εργαλεία που μας δίνουν οι μηχανές αναζήτησης όπως η Yahoo και η Google. Για παράδειγμα, εάν έχουμε λογαριασμό στην Google (gmail) τότε έχουμε πρόσβαση σε ένα πλήθος εργαλείων τα οποία μας βοηθούν στην έρευνα και την σωστή χρήση των φράσεων κλειδιών.

Όταν λέμε λέξη-κλειδί δεν εννοούμε μια μόνο λέξη. Το ιδεατό είναι να χρησιμοποιούμε 2-3 λέξεις όπως για παράδειγμα ‘αθλητικά παπούτσια’.

Ποιο συγκεκριμένα για την Google, υπάρχει το εργαλείο keyword planner το οποίο αποτελεί ένα κομμάτι, υπό-εργαλείο, του εργαλείου διαχείρισης των διαφημίσεων της το Google Adwords. Στο keyword planner μπορούμε να δούμε συν τοις άλλοις και την ζήτηση για την λέξη κλειδί την οποία θέλουμε να προσθέσουμε στην σελίδα μας.

Σημαντικό στο On Site SEO είναι να θυμόμαστε ότι κάθε σελίδα πρέπει να έχει μία λέξη-κλειδί, φράση κλειδί, έτσι ώστε να είναι εστιασμένη σε ένα θέμα.

Έχοντας εφαρμόσει on site seo στην ιστοσελίδα μας, προκαλούμε το ενδιαφέρον στα spiders των μηχανών αναζήτησης τα οποία την λαμβάνουν υπόψη και την ανεβάζουν σταδιακά στα αποτελέσματα της αναζήτησης μας για την φράση-κλειδί που επιθυμούμε.

Επακόλουθο στο στάδιο αυτό είναι το off site SEO.

You might be interested in …