Τι είναι μηχανή αναζήτησης

Τί είναι μηχανή αναζήτησης

Γνωρίζετε τι είναι μηχανή αναζήτησης;

Τί είναι μηχανή αναζήτησης

Όποιος χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, το κάνει κυρίως για να διαβάζει τα email του και να αναζητεί πληροφορίες. Η αναζήτηση αυτή γίνεται μέσα από τις μηχανές αναζήτησης. Όμως τι είναι μηχανή αναζήτησης;

Ορισμός του τι είναι μηχανή αναζήτησης

Μια μηχανή αναζήτησης, ή αλλιώς search engine, είναι ένας μηχανισμός ανίχνευσης πληροφοριών για αρχεία και κείμενα τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται σε βάσεις δεδομένων και αρχειοθετούνται.

Το περιβάλλον χρήσης μιας μηχανής αναζήτησης είναι τέτοιο ώστε ο χρήστης να κάνει μια αναζήτηση σε αυτήν χρησιμοποιώντας λέξεις ή φράσεις που τον ενδιαφέρουν και με βάση αυτές να λάβει τα ανάλογα αποτελέσματα.

Λειτουργία

Μια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά robots τα οποία έχουν διάφορες ονομασίες όπως Spiders, Bots και Web Crawlers. Τα προγράμματα αυτά ανιχνεύουν τον παγκόσμιο ιστό και καταγράφουν το περιεχόμενο των ιστοσελίδων. Στην συνέχεια στέλνουν αυτές τις καταγραφές στην μηχανή αναζήτησης η οποία με την σειρά της αρχειοθετεί και κατατάσσει τα αποτελέσματα που έχει.

Όταν ο χρήστης κάνει μια αναζήτηση, χρησιμοποιεί ορισμένες λέξεις που τον ενδιαφέρουν. Η μηχανή θα του φέρνει ανάλογα ορισμένα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά εμφανίζονται σε σελίδες, δέκα ανά σελίδα. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να είναι χιλιάδες ή και εκατομμύρια και συνεπώς οι σελίδες με τα αποτελέσματα να είναι δεκάδες ή και εκατοντάδες.

Ο τρόπος με τον οποίον γίνεται η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων έχει να κάνει με τον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί η κάθε μηχανή αναζήτησης. Ο αλγόριθμος αυτός αφ’ ενός είναι απόρρητος σε τρίτους για λόγους ανταγωνισμού και αφ’ ετέρου τροποποιείται συχνά έτσι ώστε να φέρνει τα καλύτερα και εγκυρότερα αποτελέσματα που επιθυμεί ο χρήστης.

Η δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης είναι η Google

Μηχανή αναζήτησης και SEO

Από την πλευρά του κατασκευαστή των ιστοσελίδων, υπάρχουν τεχνικές προώθησης των sites οι οποίες τα βοηθούν έτσι ώστε μια ιστοσελίδα να βγει όσο υψηλότερα γίνεται και γιατί όχι, στην πρώτη σελίδα.

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Search Engine Optimization ή εν συντομία SEO.