Τελευταία Νέα

Πως να μαθω web design

Πως να μάθω Web Design

Πως να μάθω web design

Πως να μάθω Web DesignΣτην εποχή του διαδικτύου που ζούμε ο κάθε ένας μπορεί να θέσει το ερώτημα: πως να μάθω web design ώστε να φτιάξω έναν όμορφο ιστοχώρο; Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε σταδιακά σε αυτό το θέμα.

 

Τι είναι web design;

Η κατασκευή ενός ιστοχώρου είναι ένα στάδιο το οποίο περιλαμβάνει 2 βασικά κομμάτια. Το ένα είναι το σχεδιαστικό, δηλαδή, η εμφάνιση του site. Το άλλο είναι το κατασκευαστικό, δηλαδή, η δομή και η λειτουργικότητα του. Το web design λοιπόν αφορά τον τρόπο εμφάνισης του site.

Το στάδιο του web design από μόνο του περιλαμβάνει την φάση του σχεδιασμού της κάθε ιστοσελίδας, mockup, με την χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Έπειτα περνάμε στο στάδιο της υλοποίησης του σχεδίου της κάθε ιστοσελίδας όπως θα φαίνεται, χωρίς όμως την λειτουργικότητα της. Αυτό είναι αρμοδιότητα του front-end developer ο οποίος χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες CSS και HTML.

Μία πρώτη απάντηση στο ερώτημα πως μπορώ να μάθω web design είναι οι ακόλουθες ερωτήσεις οι οποίες πρέπει να τεθούν στον ενδιαφερόμενο:

  • Έχει ασχοληθεί ποτέ στο παρελθόν με το web design;
  • Αν ναι, έχει σχεδιάσει απλά το mockup της κάθε σελίδας;
  • Αν ναι, έχει προχωρήσει χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες CSS και HTML από τις οποίες αποτελείται μια ιστοσελίδα;

 

Πως μπορώ να μάθω web design

Η ενασχόληση λοιπόν με το web design ξεκινάει από την φάση του σχεδιασμού της δομής του ιστοχώρου καταρχήν για να περάσει στο σχεδιασμό της κάθε σελίδας με το όποιο ή όποια σχεδιαστικά εργαλεία επιθυμούμε. Στο στάδιο αυτό σημαντικό ρόλο παίζουν οι γνώσεις γραφιστικής και το καλό γούστο, κάτι το οποίο τις περισσότερες φορές είναι υποκειμενικό.

Το επόμενο στάδιο, και ενδεχόμενα δυσκολότερο, είναι η υλοποίηση της κάθε σελίδας σε web μορφή ώστε να δούμε πως θα εμφανίζεται στο internet. Για να γίνει αυτό πρέπει να γνωρίζουμε τις ακόλουθες web τεχνολογίες:

HTML (Hyper Markup Language)
Η HTML είναι μια γλώσσα σήμανσης των στοιχείων από τα οποία αποτελείται μια ιστοσελίδα. Το βασικό της δομικό στοιχείο είναι η ετικέτα ή αλλιώς tag. Τα δομικά της στοιχεία μεταφράζονται από τον φυλλομετρητή ώστε να δώσουν την κατάλληλη προβολή. Για παράδειγμα, εάν μια λέξη θα φαίνεται με έντονη γραφή, ορίζεται από την αντίστοιχη ετικέτα html. Επιπρόσθετα, η HTML ορίζει την σειρά εμφάνισης των στοιχείων μιας ιστοσελίδας, δηλαδή την δομή της. Το αποτέλεσμα που βλέπουμε σε μια ιστοσελίδα στον φυλλομετρητή μας ορίζεται με την html.

CSS (Cascading Style Sheets)
Τα CSS, όπως καλούνται, ονομάζονται και διαδοχικά φύλλα στυλ τα οποία είναι και αυτά μια γλώσσα σήμανσης. Το χαρακτηριστικό των CSS είναι ότι ορίζουν το στυλ της σελίδας, δηλαδή τον τρόπο εμφάνισης της. Τα CSS αποτελούνται από κανόνες μορφοποίησης οι οποίοι επηρεάζουν τις ετικέτες HTML.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι αυτές οι δύο τεχνολογίες είναι αλληλένδετες μια που χρησιμοποιούνται και οι δύο σε κάθε ιστοσελίδα. Η γνώση αυτών των τεχνολογιών μας βοηθάει όχι μόνο στην υλοποίηση ιστοσελίδων αλλά και την τροποποίηση υπαρχόντων ώστε να τις προσαρμόσουμε στις ανάγκες μας. Αυτό μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο εάν χρησιμοποιήσουμε έτοιμα πρότυπα, templates, για το site μας.

 

Επίλογος

Σε όποια φάση και αν βρισκόμαστε, η απάντηση στο ερώτημα πως μπορώ να μάθω web design βρίσκεται στην λέξη πρακτική. Η γνώση των παραπάνω τεχνολογιών και η πρακτική ενασχόληση μας με αυτές, θα μας δώσουν ένα πολύ καλό προβάδισμα στο web design.

You might be interested in …