Τελευταία Νέα

Τι είναι Excel VBA

ti-einai-excel-vba-thumb

Τι είναι Excel VBA

Τι είναι Excel VBAΌλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε την οικογένεια των εφαρμογών της Microsoft. Μια από τις εφαρμογές αυτές είναι το Microsoft Excel με την οποία διαχειριζόμαστε μαζικά δεδομένα στα οποία μπορούμε να κάνουμε αυτόματες τροποποιήσεις. Για να γίνουν αυτοί οι αυτοματισμοί, το Excel έχει ενσωματωμένες συναρτήσεις τα οποία καλούνται formulas. Κάποιες φορές όμως χρειάζεται να κάνουμε εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν με τις ενσωματωμένες συναρτήσεις του Excel. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιούμε το Excel VBA. Τι είναι Excel VBA όμως; VBA σημαίνει Visual Basic for Applications. Η Visual Basic είναι γλώσσα προγραμματισμού για χρήση ειδικά σε εφαρμογές της Microsoft όπως το Excel.  

Περιγραφή της Excel VBA

Αυτή η γλώσσα προγραμματισμού είναι αντικειμενοστραφής. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί με αντικείμενα, δηλαδή, αυτόνομες οντότητες με δικά τους χαρακτηριστικά η κάθε μία. Τι είναι Excel VBA Έστω λοιπόν ότι έχουμε μια οντότητα-αντικείμενο το οποίο είναι το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Ιδιότητες οι οποίες είναι τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου όπως το μοντέλο, το χρώμα και η τιμή του,
  • Οι μέθοδοι οι οποία μέθοδος είναι μια δραστηριότητα-συμβάν την οποία το αντικείμενο είναι σε θέση να κάνει, όπως το να κινείται, και
  • Events το οποίο περιέχει έτοιμο κώδικα ο οποίος θα εκτελεστεί όταν γίνει αυτό το συμβάν.

Τι είναι Excel VBAΜπορούμε λοιπόν να έχουμε περισσότερα από ένα αντικείμενα τα οποία αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Το Excel λοιπόν έχει μια σειρά από αντικείμενα τα οποία έχουν τα τρία αυτά ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Εκτός από αυτά, υπάρχει μια ιεραρχία των αντικειμένων αυτών. Η ιεραρχία αυτή παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα Όσοι χρησιμοποιούμε το Excel έχουμε προσέξει ότι όταν ανοίγουμε έναν αρχείο, στην ουσία ανοίγουμε έναν workbook δηλαδή ένα βιβλίο εργασίας. Αυτό αποτελείται από ένα ή περισσότερα φύλλα εργασίας , worksheet. Επειδή κάθε φύλλο Excel περιέχει πολλά φύλλα εργασίας, αυτά συγκεντρώνονται σε μια συλλογή worksheets. Τα βιβλία εργασίας με την σειρά τους συγκεντρώνονται σε μια αντίστοιχη συλλογή workbooks. Μια συλλογή δηλαδή είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενα αντικείμενα με κοινές ιδιότητες. Το Excel δηλαδή ως εφαρμογή αποτελείται από συλλογές βιβλίων εργασίας. Κάθε βιβλίο εργασίας αποτελείται από συλλογή φύλλων εργασίας. Κάθε φύλλο εργασίας με την σειρά του αποτελείται από ένα εύρος κελιών, range, και γραφήματα chart. Αυτή είναι η βασική ιεραρχία στο Excel VBA.

Τελειώνοντας με το Excel VBA

Σε περίπτωση λοιπόν πολύπλοκων εργασιών και αυτοματισμών στο Excel, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε την γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic for Applications η οποία αν και δομημένη, αποτελεί μια εύκολη στην εκμάθηση λύση.

You might be interested in …