Ταχύτητα ιστοσελίδας Page Speed

Ταχύτητα Ιστοσελίδας

Σχετικά με την ταχύτητα της ιστοσελίδας

Ταχύτητα ΙστοσελίδαςΣχετικά

Στις μέρες μας η περιήγηση, browsing, στο internet γίνεται τόσο από σταθερές όσο και φορητές συσκευές. Είναι μια πραγματικότητα πλέον ότι το ποσοστό του internet browsing από κινητές συσκευές, smart phones, είναι αρκετά υψηλό. Στο κοντινό μέλλον εκτιμάται ότι οι χρήστες του internet από φορητές συσκευές θα υπερβούν το 50%.

Το δεδομένο αυτό λοιπόν απαιτεί την δημιουργία των ιστοσελίδων με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να φορτώνουν το γρηγορότερο δυνατόν. Ένα χρονικό πλαίσιο 2 με 4 δευτερόλεπτα είναι ένας καλός χρόνος ιδίως για κινητές συσκευές. Ποιοι είναι όμως οι παράμετροι η οποίοι επηρεάζουν την ταχύτητα μιας ιστοσελίδας;

 

Πως να γίνει μια ιστοσελίδα γρήγορη 

Εικόνες

Οι εικόνα παίζει έναν καταλυτικό ρόλο. Επιπλέον, ένα site αποτελείται από πολλές εικόνες. Κάθε μια εικόνα την οποία ανεβάζουμε πρέπει να είναι βελτιστοποιημένη, optimized. Αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος της πρέπει να είναι μερικών δεκάδων kilobytes. Αυτό βέβαια δεν είναι πάντα εύκολο αφού όσο ρίχνουμε το μέγεθος σε μια εικόνα, τόσο ρίχνουμε και την ποιότητα της. Για τον λόγο αυτό πρέπει να βρίσκουμε μια μέση λύση μεταξύ μεγέθους και ποιότητας.

 

Κλήση εξωτερικών αρχείων

Μια ιστοσελίδα αποτελείται από κώδικα. Όταν φορτώνεται μια ιστοσελίδα ο φυλλομετρητής, browser, διαβάζει τον κώδικα της και τον μεταφράζει σε οπτική πληροφορία την οποία εμείς βλέπουμε. Ο κώδικας της ιστοσελίδας μπορεί να υπάρχει μέσα στο ίδιο αρχείο ή να προέρχεται από εξωτερικό αρχείο. Συνήθως μια ιστοσελίδα καλεί από μερικά μέχρι αρκετά εξωτερικά αρχεία. Στην περίπτωση αυτή ο φυλλομετρητής σταματάει το φόρτωμα του ίδιου αρχείου και καλεί τα εξωτερικά αρχεία. Αυτή λοιπόν είναι μια παράμετρος η οποία επηρεάζει την ταχύτητα της ιστοσελίδας. 

Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές όπως:

  • η κλήση των αρχείων στο τέλος του βασικού αρχείου,
  • ο ορισμός ασύγχρονης κλήσης των εξωτερικών αρχείων ώστε να συνεχίσει το φόρτωμα του βασικού αρχείου.

 

Υπερβολικός κώδικας

Οι απαιτήσεις εμφάνιση και λειτουργία ενός ιστοχώρου, μπορούν εύκολα να οδηγήσουν στην προσθήκη μεγάλης ποσότητας κώδικα στο αρχείο κάθε ιστοσελίδας. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η προσθήκη κανόνων στυλ, css styles, μέσα στο αυτό αρχείο. Η λύση στην περίπτωση αυτή είναι η προσθήκη του πλεονάζοντα κώδικα σε εξωτερικό αρχείο και η κλήση αυτού μέσα από το βασικό αρχείο της ιστοσελίδας.

 

Συμπέρασμα

Η εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών αλλά και άλλως πολυπλοκότερω
ν μπορούν να οδηγήσουν στην δραστική μείωση της ταχύτητας ενός ιστοχώρου. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία μετράνε την ταχύτητα ενός site όπως το Page Speed Insights της Google. 

Χαρακτηριστικό είναι αυτό το παράδειγμα το οποίο είχε αποτέλεσμα 30 στα 100 και μετά από τις παραπάνω βελτιστοποιήσεις έφτασε στο 87%.