Εισαγωγή στον Gutenberg του WordPress

Εισαγωγή Το όνομα Gutenberg έχει οριστεί από το WordPress. Πρόκειται για ένα νέο χαρακτηριστικό το οποίο αποσκοπεί στον εμπλουτισμό της εμπειρίας επεξεργασίας κειμένου. Πρόκειται για έναν page builder. Το νέο αυτό χαρακτηριστικό είναι προαιρετικό στην έκδοση 4.9 του WordPress, ενώ θα ενσωματωθεί στην έκδοση 4.5. Μέχρι και την έκδοση 4.9[…]

Read More

7 Tips για να επιλέξουμε το σωστό WordPress theme

Εισαγωγή  Σε αυτό το άρθρο θα δούμε 7 tips για να επιλέξουμε το σωστό WordPress theme. Το WordPress είναι η ποιο διαδεδομένη πλατφόρμα, βλ w3techs.com, με την οποία μπορεί κάποιος να φτιάξει έναν ιστοχώρο. Το theme στο WordPress είναι ακριβώς ότι και το ρούχο στον Άνθρωπο, έχει να κάνει δηλαδή με[…]

Read More