Προσαρμοσμένη αναζήτηση στο WordPress

prosarmosmeni-anazitisi-wp-plugin-relevansi2

Προσαρμοσμένη αναζήτηση στο WordPress

Relevansi Plugin

προσαρμοσμένη αναζήτηση στο wordpressΟ μηχανισμός αναζήτησης στο WordPress είναι με τέτοιο τρόπο φτιαγμένος ώστε κάνοντας μια αναζήτηση να φέρνει αποτελέσματα τα οποία αναζητούν κάθε τύπο άρθρου, post type.

Ένας μηχανισμός προσαρμοσμένης αναζήτησης στο  WordPress, όπως είναι το relevansi plugin, λύνει το θέμα αυτό. Το plugin αυτό παρεμβαίνει στην λειτουργία του μηχανισμού αναζήτησης. Με τον μηχανισμό αυτό περιορίζουμε την αναζήτηση σε συγκεκριμένα posts types, categories, taxonomies κ.λ.π. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε e-shops. 

Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε ένα WooCommerce e-Shop το οποίο έχει προϊόντα mac αλλά και άρθρα τα οποία σχετίζονται με αυτά. Με τον συμβατικό μηχανισμό αναζήτησης θα έρθουν στα αποτελέσματα τόσο τα άρθρα όσο και τα προϊόντα. Με την χρήση της προσαρμοσμένης αναζήτησης στο WordPress με το relevanssi, μπορούμε να περιορίσουμε την αναζήτηση, μέσα από τα settings, να γίνεται μόνο στα προϊόντα.

Τέλος με το relevanssi Plugin