Τι είναι Excel VBA

Τι είναι Excel VBA Όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε την οικογένεια των εφαρμογών της Microsoft. Μια από τις εφαρμογές αυτές είναι το Microsoft Excel με την οποία διαχειριζόμαστε μαζικά δεδομένα στα οποία μπορούμε να κάνουμε αυτόματες τροποποιήσεις. Για να γίνουν αυτοί οι αυτοματισμοί, το Excel έχει ενσωματωμένες συναρτήσεις τα οποία[…]

Read More

Off site SEO

Η φάση του off site SEO είναι το τελευταίο κομμάτι του SEO μετά από το on site seo. Στην φάση αυτή δίνουμε ώθηση στην σελίδα μας έτσι ώστε να φτάσει σε πολύ υψηλή θέση στην αναζήτηση.

Read More

On Site SEO

Η διαδικασία του on site SEO είναι κομμάτι του SEO. Σε αυτή την φάση μας ενδιαφέρει η βελτιστοποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας

Read More